tchc.vanthu@gmail.com Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

Route Car: Bến xe Miền Tây Bến Tiền Hải (Thái Bình)

Transporter Phone Departure time Price Ticket counter
Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Thành Anh 02273811616
Departure: 12h
Cự ly từ Bến xe Miền Tây <-> Bến Tiền Hải (Thái Bình) : 1600 KM