hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Route Car: Bến xe Miền Tây Bến Tiên Thủy (Bến Tre)

Transporter Phone Departure time Price Ticket counter
Hợp tác xã vận tải thủy bộ Châu Thành (TG) 1200253602
Departure: 09h
Destination:
: 60,000
8
Hợp tác xã vận tải Thống Nhất tỉnh Bến Tre 1300356753
Departure: 14h30
Destination:
: 70,000
Cự ly từ Bến xe Miền Tây <-> Bến Tiên Thủy (Bến Tre) : 94 KM