hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Route Car: Bến xe Miền Tây Bến Tiểu Cần (Trà Vinh)

Transporter Phone Departure time Price Ticket counter
Hợp tác xã xe khách liên tỉnh Miền Tây 0301429265
Departure: 18h
Destination:
: 105,000
Cự ly từ Bến xe Miền Tây <-> Bến Tiểu Cần (Trà Vinh) : 221 KM