hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Route Car: Bến xe Miền Tây Bến Trà Cú (Trà Vinh)

Transporter Phone Departure time Price Ticket counter
Doanh nghiệp tư nhân Thanh Thủy 0294 3858687
Departure: 12h
Destination:
: 150,000
Hợp tác xã vận tải liên tỉnh & du lịch Việt Thắng 0301392939
Departure: 9h30, 18h
Destination:
: 150,000
: 90,000
Cự ly từ Bến xe Miền Tây <-> Bến Trà Cú (Trà Vinh) : 180 KM