hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Route Car: Bến xe Miền Tây Bến Trà Vinh (Trà Vinh)

Transporter Phone Departure time Price Ticket counter
Hợp tác xã xe khách liên tỉnh Miền Tây 0301429265
Departure: 6h30, 8h00, 12h30
Destination:
: 105,000
Công ty cổ phần vận tải Trà Vinh 2100290426
Departure: 7h, 8h20, 9h20, 10h20, 11h30 12h40, 14h00, 15h30, 17h30
Destination:
: 100,000
9
Chi nhánh Doanh nghiệp tư nhân Kim Hoàng 2100189088-011
Departure: 9h10, 11h, 13h10, 22h10
Destination:
: 140,000
Doanh nghiệp tư nhân Thanh Thủy 0294 3858687
Departure: 13h, 18h10, 22h
Destination:
: 140,000
Công ty cổ phần xe khách Phương Trang Futa Buslines 028 38386852
Departure: 6h, 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, 12H15, 13h, 14h, 15h15, 16h, 17h, 18h, 19h, 20h15, 21h, 22h
Destination:
: 180,000
: 130,000
Hợp tác xã vận tải liên tỉnh & du lịch Việt Thắng 0301392939
Departure: 5h30, 6h30, 7h30, 8h30, 19h30
Destination: 5h30, 6h30, 7h30, 8h30, 19h30
: 108,000
Cự ly từ Bến xe Miền Tây <-> Bến Trà Vinh (Trà Vinh) : 135 KM