hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Route Car: Bến xe Miền Tây Bến Trần Đề (Sóc Trăng)

Transporter Phone Departure time Price Ticket counter
Doanh nghiệp tư nhân vận chuyển hành khách Mỹ Duyên 0300993856
Departure: 16h30, 22h
Destination:
: 195,000
: 175,000
Chi nhánh Sóc Trăng - Công ty Cổ phần xe khách Phương Trang Futa Buslines 02993769957
Departure: 19h30
Destination:
: 175,000
Cự ly từ Bến xe Miền Tây <-> Bến Trần Đề (Sóc Trăng) : 261 KM