tchc.vanthu@gmail.com Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

Route Car: Bến xe Miền Tây Bến Vị Thanh (Hậu Giang)

Transporter Phone Departure time Price Ticket counter
Doanh nghiệp tư nhân Vận chuyển Quốc Việt 0311093293
Departure: 8h
Chi nhánh Hậu Giang - Công ty cổ phần xe khách Phương Trang Futa Buslines 0293 3583583
Departure: 5h45, 7h45, 9h45, 11h45, 13h45
Công ty cổ phần xe khách Phương Trang Futa Buslines 028 38386852
Departure: Hàng ngày: 1h30, 5h30, 7h15, 9h15, 11h30, 12h45, 13h45, 14h45, 15h45, 17h45
Hợp tác xã vận tải du lịch và dịch vụ Châu Hà 028 38750584
Departure: 7h30 (6 tài); 9h30 (2 tài) (HĐ cách ngày và xoay tài với HTX-VT)
Cự ly từ Bến xe Miền Tây <-> Bến Vị Thanh (Hậu Giang) : 210 KM