hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Route Car: Bến xe Miền Tây Bến Vĩnh Kim (Tiền Giang)

Transporter Phone Departure time Price Ticket counter
Công ty cổ phần vận tải ô tô Tiền Giang 1200441638
Departure: 6h40, 9h10, 11h40, 16h40
Destination:
: 60,000
7
Hợp tác xã vận tải liên tỉnh & du lịch Việt Thắng 0301392939
Departure: 5h50, 7h30, 8h20, 12h30, 15h55
Destination:
: 49,000
7
Cự ly từ Bến xe Miền Tây <-> Bến Vĩnh Kim (Tiền Giang) : 84 KM