hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Route Car: Bến xe Miền Tây Bến Vĩnh Long (Vĩnh Long)

Transporter Phone Departure time Price Ticket counter
Doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Đạt 1500394442
Departure:
Destination:
: 109,000
Chi nhánh Vĩnh Long - Công ty cổ phần xe khách Phương Trang Futa Buslines 0270 3879777
Departure: 16h00
Destination:
: 130,000
Doanh nghiệp tư nhân Kim Mã 1500478607
Departure: 13h, 14h, 15h
Destination:
: 120,000
Chi nhánh doanh nghiệp tư nhân Phú Vĩnh Long 1500159086-003
Departure: 11h15
Destination:
: 100,000
Hợp tác xã xe khách Vĩnh Long 1500326971
Departure: 07:00
Destination: 07:00
: 168,000
Chi nhánh doanh nghiệp tư nhân Phú Vĩnh Long 1500159086-003
Departure: 16h00
Destination: 16h00
: 100,000
Cự ly từ Bến xe Miền Tây <-> Bến Vĩnh Long (Vĩnh Long) : 136 KM