tchc.vanthu@gmail.com Hotline: 1900 7373

Route Car: Bến xe Miền Tây Bến Vĩnh Long (Vĩnh Long)

Transporter Phone Departure time Price Ticket counter
Chi nhánh doanh nghiệp tư nhân Phú Vĩnh Long 1500159086-008
Departure: 8h, 10h
Hợp tác xã xe khách Vĩnh Long 1500326971
Departure: 13h, 14h, 15h
Chi nhánh doanh nghiệp tư nhân Phú Vĩnh Long 1500159086-008
Departure: 11h15
Doanh nghiệp tư nhân Kim Mã 1500478607
Departure: 13h, 14h, 15h
Doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Đạt 1500394442
Departure: 05h, 09h, 11h, 13h
Chi nhánh Vĩnh Long - Công ty cổ phần xe khách Phương Trang Futa Buslines 0270 3879777
Departure: 16h
Cự ly từ Bến xe Miền Tây <-> Bến Vĩnh Long (Vĩnh Long) : 136 KM