hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Route Car: Bến xe Miền Tây Bến Vũng Liêm (Vĩnh Long)

Transporter Phone Departure time Price Ticket counter
Hợp tác xã vận tải liên tỉnh & du lịch Việt Thắng 0301392939
Departure: 7h40
Destination:
: 93,000
Hợp tác xã vận tải thủy bộ Vũng Liêm 1500476335
Departure: 7h45,8h45
Destination:
: 100,000
Hợp tác xã vận tải thủy bộ Vũng Liêm 1500476335
Departure: 5h30, 7h40, 9h, 10h,11h, 12h, 13h, 14h, 15h,16h30
Destination:
: 100,000
Cự ly từ Bến xe Miền Tây <-> Bến Vũng Liêm (Vĩnh Long) : 174 KM