hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Route Car: Bến xe Miền Tây Bến Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu)

Transporter Phone Departure time Price Ticket counter
Công ty cổ phần xe khách Phương Trang Futa Buslines 028 38386852
Departure: 5h15, 6h15, 7h, 8h15, 9h, 10h, 11h15, ,12h15, 13h15, 14h, 15h15, 16h, 17h15, 18h15, 19h,
Destination:
: 185,000
: 130,000
Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải và dịch vụ du lịch Hoa Mai 3500676761
Departure: 4h, 4h35, 5h, 5h35, 6h, 6h25, 6h55, 7h25, 8h, 8h25, 8h55, 9h25, 9h55, 10h25, 11h, 11h25, 12h, 12h25, 13h, 13h25, 13h55, 14h25, 15h, 15h25, 15h55, 16h25, 17h, 17h25, 18h, 18h55
Destination:
: 150,000
Công ty TNHH Vận Tải Kumho Samco Buslines 0305308215
Departure: 20-30 phút/chuyến từ 04h00 đến 20h30 hàng ngày
Destination:
: 175,000
Công ty trách nhiệm hữu hạn Toàn Thắng 3500659519
Departure: 15 phút / chuyến từ 04 giờ đến 19 giờ hàng ngày
Destination:
: 200,000
: 150,000
Cự ly từ Bến xe Miền Tây <-> Bến Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) : 111 KM