hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Thông báo

Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

 

DANH MỤC TÀI LIỆU KÍNH GỬI QUÝ CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE MIỀN TÂY
------o0o------
 
10.    Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2010
 
 
 
 
 
 

Bạn có thắc mắc hay ý kiến góp ý. Xin vui lòng gửi cho chúng tôi.

Gửi liên hệ

Tin liên quan