hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Chi nhánh Hậu Giang - Công ty cổ phần xe khách Phương Trang Futa Buslines

Chi nhánh Hậu Giang - Công ty cổ phần xe khách Phương Trang Futa Buslines
Địa chỉ
Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, phường 5, TP. Vị Thanh, Hậu Giang
Điện thoại
0293 3583583
Fax
0293 3583583
Giới thiệu
Liên hệ
Mã bảo vệ