hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Chi nhánh Vĩnh Long - Công ty cổ phần xe khách Phương Trang Futa Buslines

Chi nhánh Vĩnh Long - Công ty cổ phần xe khách Phương Trang Futa Buslines
Địa chỉ
Số 01E Đinh Tiên Hoàng, Phường 8, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại
0270 3879777
Fax
0270 3879777
Giới thiệu
Liên hệ
Mã bảo vệ