hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Doanh nghiệp tư nhân Kim Long

Doanh nghiệp tư nhân Kim Long
Địa chỉ
Số 26 Trưng Trắc, Khóm 2, Phường 1, Thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng
Điện thoại
2200202423
Fax
0299 3861110
Giới thiệu
Liên hệ
Mã bảo vệ