hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Hợp tác xã dịch vụ vận tải Thắng Lợi

Hợp tác xã dịch vụ vận tải Thắng Lợi
Địa chỉ
Ấp Giồng Bướm A, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại
1900612381
Fax
(0291) 3559977
Giới thiệu
Liên hệ
Mã bảo vệ