hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Hợp tác xã dịch vụ vận tải Thống Nhất (Sóc Trăng)

Hợp tác xã dịch vụ vận tải Thống Nhất (Sóc Trăng)
Địa chỉ
Số 209 Trương Công Định, Phường 2, TP Sóc Trăng, Sóc Trăng
Điện thoại
2200161128
Fax
0299 3826919
Giới thiệu
Liên hệ
Mã bảo vệ