hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Hợp tác xã vận tải đường bộ thành phố Cần Thơ

Hợp tác xã vận tải đường bộ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ
Số 7/1 Trần Văn Hoài, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Điện thoại
1800153790
Fax
0292 3822313
Giới thiệu
Liên hệ
Mã bảo vệ