hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Hợp tác xã vận tải Thống Nhất tỉnh Bến Tre

Hợp tác xã vận tải Thống Nhất tỉnh Bến Tre
Địa chỉ
Số 35B1, Đường Đoàn Hoàng Minh, Phường Phú Khương, TP Bến Tre
Điện thoại
1300356753
Fax
0275 3824336
Giới thiệu
Liên hệ
Mã bảo vệ