hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Hợp tác xã vận tải thủy bộ Rạch Giá

Hợp tác xã vận tải thủy bộ Rạch Giá
Địa chỉ
Số 260A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá, Kiên Giang
Điện thoại
1700172599
Fax
0297 3866373
Giới thiệu
Liên hệ
Mã bảo vệ