hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

CUSTOMER SERVICE

BẾN XE MIỀN TÂY: BÁN VÉ TRƯỚC CHO HÀNH KHÁCH ĐI LẺ VÀ TẬP THỂ ĐẾN CÁC TỈNH MIỀN TÂY

Thực hiện kế hoạch phục vụ hành khách Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 của Công ty. Bến xe Miền Tây có bán vé trước cho hành khách đến các tỉnh Miền Tây cụ thể như sau:

 

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news