hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

CUSTOMER SERVICE

KẾ HOẠCH PHỤC VỤ HÀNH KHÁCH DỊP TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2021 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE MIỀN TÂY

Căn cứ phương án các ngày nghỉ Lễ trong năm 2021 đã được Chính phủ thông qua. Theo đó, dịp Tết Dương lịch năm 2021 công chức, viên chức và người lao động nghỉ 03 ngày liên tục từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 03/01/2021 (từ ngày thứ sáu đến hết ngày chủ nhật).

Để đảm bảo phục vụ hành khách đi lại dịp Tết Dương lịch năm 2020, Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây (Bến xe Miền Tây) xây dựng kế hoạch phục vụ, cụ thể như sau:

1. Dự báo lượng hành khách

Tết Dương lịch năm 2021 rơi vào các ngày nghỉ cuối tuần, cán bộ công chức, viên chức và người lao động nghỉ 03 ngày liên tục từ ngày từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 03/01/2021 (từ ngày thứ sáu đến hết ngày chủ nhật). Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên dự báo sản lượng hành khách đi các tỉnh tại Bến xe Miền Tây dự báo lượng hành khách giảm từ 5 đến 10% so với lượng hành khách đi lại dịp Tết Dương lịch năm 2020. Dự kiến ngày cao điểm dịp Tết Dương lịch năm 2021 là ngày 31/12/2020 (thứ năm), ước sản lượng hành khách đạt từ 30.000 đến 32.000 khách/ngày

2. Thời gian phục vụ hành khách dịp Tết Dương lịch năm 2021

Bến xe Miền Tây tổ chức phục vụ hành khách dịp Tết Dương lịch năm 2021 trong 04 ngày, từ ngày 31/12/2020 đến hết ngày 03/01/2021 (từ thứ năm đến hết ngày chủ nhật).

3. Phương án bán vé

Trong dịp Tết Dương lịch năm 2021 từ ngày từ ngày 31/12/2020 đến hết ngày 03/01/2021 (từ thứ năm đến hết ngày chủ nhật), Bến xe Miền Tây tổ chức bán vé phục vụ hành khách 24/24 đối với các Đơn vị vận tải tự bán vé và bán vé từ 03 giờ 30 phút đến 22 giờ đối với các Đơn vị ủy thác bến bán vé

4. Giá vé dịp Tết Dương lịch năm 2021

Các Đơn vị vận tải kê khai tăng giá vé (nếu có) dịp Tết Dương lịch năm 2021 phải gửi văn bản đến các cơ quan chức năng theo đúng quy định của Thông tư Liên tịch số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 15/10/2014 của liên Bộ Tài chính và Bộ Giao thông Vận tải “Hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ” và gửi thông báo giá vé cho Bến xe Miền Tây để niêm yết tại các quầy vé và bán vé cho hành khách.

Công tác phục vụ hành khách dịp Tết Dương lịch 2021  đảm bảo an ninh trật tự, huy động xe và điều động xe tăng cường khi cần thiết. Bên cạnh đó phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định của các cơ quan chức năng.

Kế hoạch chi tiết

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news