tchc.vanthu@gmail.com Hotline: 19007373

CUSTOMER SERVICE

Kế hoạch phục vụ Lễ 02/09 năm 2012

                                   

                    TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                    TNHH MỘT THÀNH VIÊN                                                             
    CTY  CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE MIỀN TÂY
 


 

                   Số: 286/ KH-BXMT        TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 08 năm 2012      
 
                                                                     
                              Kính gởi:
                                         - Sở Giao Thông Vận Tải TP. Hồ Chí Minh;
                                                  -Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận Tải
                                            Sài Gòn - TNHH Một Thành Viên;
   - Các Doanh nghiệp vận tải;
   - Các Doanh nghiệp bến liên quan.
         
            Để đảm bảo phục vụ hành khách đi lại trên các tuyến từ Thành phố Hồ Chí Minh đến các tỉnh miền Tây trong dịp Lễ 02/9 năm 2012, Công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây có kế hoạch phục vụ Lễ như sau:
1-     Dự báo lượng hành khách:
 Lễ 02/9 năm 2012 nhằm ngày Chủ nhật liền kề ngy nghỉ cuối tuần và  nghỉ bù lễ nên số ngày nghỉ là 03 ngày (từ 01/9 đến 03/09), dự báo lượng hành khách đi các tỉnh Miền Tây trong dịp Lễ 02/9 năm 2012 có thể tăng hơn khoảng từ 5 đến 10% so với Lễ 02/9 năm 2011. Dự kiến vào các ngày cao điểm ngày 01/9 và 02/9/2012 có thể đạt từ 41.000 đến 43.000 khách/ngày, trong đó khu vực ủy thác Bến bán vé đạt từ 25.000 đến 27.000 khách/ngày. Tuyến có lượng hành khách thường xuyên tăng cao là các tuyến từ TP Hồ Chí Minh đi tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang và Cà Mau.
2-     Thời gian phục vụ: Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây sẽ tổ chức thời gian phục vụ Lễ trong 02 ngày. Cụ thể từ ngày 01/9/2012 đến ngày 02/9/2012.
3-     Công tác bán vé (khu vực ủy thác bán vé cho các DNVT):Từ ngày 01/9/2012 đến 02/9/2012 Công ty sẽ bán vé từ 3 giờ 30 đến 22 giờ 00 trong ngày.
           4- Giá vé dịp Lễ: Căn cứ Thông Tư Liên Tịch số 129/2010/TTLT-BTC-BGTVT, ngày 27/08/2010 của Bộ Tài Chính – Bộ Giao Thông Vận Tải  “Hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải đường bộ và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ”, các Doanh nghiệp vận tải (DNVT) có kê khai giá vé trong dịp Lễ, thì phải có văn bản gởi các cơ quan chức năng để kê khai giá vé của DNVT theo đúng quy định hiện hành và gởi thông báo giá vé cho Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây trước ngày 25/08/2012 để niêm yết tại các quày vé và bán vé cho hành khách. Riêng đối với các DNVT ủy thác Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây bán vé và giao vé cho bến xe theo từng chuyến xe phải  ghi đầy đủ các thông tin trên vé trước khi giao cho Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây bán vé, nhằm chủ động kịp thời phục vụ hành khách tăng cao trong những ngày Lễ.
               Vào thời gian chuyển tiếp giữa giá vé ngày thường không có phụ thu và giá vé có phụ thu chiều xe chạy rỗng không khách, khi đó các xe khách đ đăng ký hoạt động hết theo kế hoạch nhưng vẫn còn hành khách ứ đọng tại bến. Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây sẽ điều động xe lệch tuyến hoặc xe buýt tăng cường để giải tỏa hành khách với giá vé có mức phụ thu hợp lý (theo văn bản số 5122/SGTVT-VTĐB ngày 23/04/2012 của Sở Giao Thông Vận Tải TP.Hồ Chí Minh).
           5 - Công tác bảo vệ an ninh trật tự:
           — Đảm bảo và giữ gìn an ninh trật tự không để xảy ra trộm, cướp, thực hiện tốt các quy định về phòng cháy chữa cháy. Tăng cường kiểm tra phát hiện và xử lý kịp thời số người buôn bán hàng rong trái phép trà trộn vào bến chèo kéo, bắt ép, uy hiếp hành khách mua hàng với giá cao.
           — Hướng dẫn hành khách đến các quày vé xếp hàng mua vé có trật tự, không để xảy ra cảnh chen lấn, giành giựt.
           — Hướng dẫn hành khách đã mua vé lên xe, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng hành khách không tìm được xe hoặc đi nhầm xe .
          — Hướng dẫn, sắp xếp xe đậu, đón đỗ khách, lưu thông trong bến trật tự, không để xảy ra tình trạng ách tắc giao thông trong bến .
           — Phối hợp với các lực lượng Công An địa phương, Thanh tra Giao thông Vận tải để xử lý tình trạng xe dù, lập bến bãi đỗ, đón khách trái phép; trật tự giao thông trước bến xe và tình hình an ninh trật tự trong bến xe.
          6 - Công tác điều động phương tiện:
           — Sắp xếp tài chuyến, điều động phương tiện vận chuyển hành khách hợp lý để nhanh chóng giải tỏa hành khách và phù hợp theo sự thỏa thuận giữa các DNVT cùng hoạt động chung biểu đồ chạy xe.
           — Liên hệ với cơ quan chức năng, các đơn vị vận tải, các bến liên quan hỗ trợ đưa phương tiện đến Bến Xe Miền Tây giải tỏa khách vào những ngày cao điểm.
         7- Công tác nhân sự:
            — Huy động toàn thể Cán bộ công nhân viên của Công ty để tăng giờ, tăng ca làm việc nhằm đảm bảo đủ nhân sự cho kế hoạch phục vụ Lễ.
 Để thực hiện tốt kế hoạch phục vụ hành khách vào dịp Lễ 02/9/2012, Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây có một số đề nghị như sau:
a)Vé dùng cho xe điều động các xe khác tuyến hoặc xe buýt tăng cường sẽ sử dụng vé do Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây in ấn.
 b) Đối với doanh nghiệp vận tải:
 — Căn cứ dự báo lượng hành khách đi lại trên tuyến dịp Lễ 02/9/2012 của Công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây; đề nghị các DNVT có kế hoạch tăng cường đầu phương tiện, tăng biểu đồ chạy xe dịp Lễ gởi về cơ quan quản lý tuyến, Ban quản lý các bến xe vận tải hành khách Thành phố và Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây trước ngày 25/8/2012.
 — Có kế hoạch tăng vòng quay của phương tiện trên tuyến, tăng cường đầu phương tiện của tuyến ít khách sang tuyến đông khách hoặc liên hệ với các đơn vị vận tải khác để đảm bảo cung ứng đủ đầu xe giải tỏa khách kịp thời tại các quày vé do DNVT đã đăng ký hoạt động.
 — Chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp và các quy định hiện hành của Nhà nước, không để các xe do đơn vị vận tải quản lý chạy ngoài bến bãi, không vào bến để đón trả khách.
 — Rà soát lại các tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật của phương tiện, sửa chữa kịp thời nhằm đảm bảo có đủ phương tiện tốt vận doanh dịp Lễ.
 — Không lưu thông, đậu, đỗ xe trong bến xe bừa bãi gây cản trở giao thông. Phải tuân theo sự sắp xếp, hướng dẫn của nhân viên bến xe.
 — Đảm bảo bán đúng giá vé đã kê khai theo quy định, phục vụ tận tình hành khách. Không tự ý tăng giá vé vượt quá giá hoặc hạ giá vé mà đơn vị vận tải đã kê khai, niêm yết.
c) Đề nghị các Doanh nghiệp bến xe liên quan: Tạo điều kiện cho xe được nhanh chóng thả về để giải tỏa khách ứ đọng tại Bến Xe Miền Tây vào những ngày trước  Lễ .
            d) Đề nghị Ban quản lý các bến xe vận tải hành khách Thành phố: Tăng cường công tác giám sát thường xuyên và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm qui định vận tải theo thẩm quyền. Phối hợp với các lưc lượng để tăng cường công tác chống xe dù, và các phương tiện chạy ngoài bến bãi không vào bến đón trả khách. Giải quyết kịp thời các thủ tục xe ra vào bến để đáp ứng việc giải tỏa hành khách vào những ngày cao điểm.
Trên đây là kế hoạch phục vụ hành khách vào dịp Lễ 02/9 năm 2012  của Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây. Kính đề nghị Sở Giao thông Vận Tải,  Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn-TNHH một Thành viên, các  Doanh nghiệp vận tải, các Doanh nghiệp bến xe quan tâm chỉ đạo, phối hợp  hỗ trợ. Mọi thông tin liên lạc, đề nghị liên hệ điện thoại số 08.38752953, Fax:  08.3 8752853.
 
     Trân trọng.
                                                                               TỔNG GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
- Như trên ;
- Ban QL các BX VTHK TPhố (để phối hợp);
- Lưu.
                                                                                                 KIỀU NAM THÀNH
 

 

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news